Menu
Giỏ hàng

Black Studio

Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Katakuri Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Katakuri
Hết hàng
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R8577
Kích thước: cao 32cm Giới hạn: 218 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 9 năm 2022 ...
4.500.000 đ
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R8575
Kích thước: cao 32cm, Enel 28cm Giới hạn: 218 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 9 năm 2022   ...
4.500.000 đ
Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Cracker Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Cracker
Hết hàng
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R8419
Kích thước: Cracker 30cm, Biscuit Soldier 40cm Giới hạn: 150 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý IV năm 2022 Cracker 4m8 Biscuit Soldier 5m8 ...
4.800.000 đ
Black Studio - Pirate Prince: Cavendish of the White Horse Black Studio - Pirate Prince: Cavendish of the White Horse
Hết hàng
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R8063
Kích thước: Cavendish: 24cm Farul: 30*12*30cm Giới hạn: Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 10 năm 2022 ...
4.900.000 đ
Black Studio - One Piece Film Red: Uta Black Studio - One Piece Film Red: Uta
Hết hàng
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R8016
Kích thước: 24cm Giới hạn: 150 bản Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10 năm 2022 ...
4.800.000 đ
Black Studio - Jujutsu Kaisen 0: Getou Suguru Black Studio - Jujutsu Kaisen 0: Getou Suguru
Hết hàng
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R7966
Kích thước: cao 28cm Giới hạn: 150 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 7 năm 2022 ...
4.500.000 đ
Black Studio - Marine Vice Admiral: Sengoku & Tsuru Black Studio - Marine Vice Admiral: Sengoku & Tsuru
Hết hàng
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R7572
Kích thước: Sengoku: 27cm Tsuru: 24cm Giới hạn: 150 bản Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2022 ...
4.800.000 đ
Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Oven & Streusen Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Oven & Streusen
Hết hàng
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R7539
Kích thước: Charlotte Oven: 34.5cm Streusen: 25cm Giới hạn: 150 bản Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2022 Oven: 4m8 Streusen: 4m8 (Base Cake), 4m (Base Thường) ...
4.800.000 đ
Black Studio - Dressrosa Arc: Sai Black Studio - Dressrosa Arc: Sai
Hết hàng
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R7032
Kích thước: cao 28.5cm Giới hạn: 150 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý II năm 2021 ...
4.800.000 đ
Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Perospero Black Studio - Big Mom Pirates: Charlotte Perospero
Hết hàng
Hãng sản xuất: Black Studio Mã sản phẩm: R7031
Kích thước: DX: cao 45cm, rộng 34cm, sâu 29cm Normal: cao 32cm, rộng 19cm, sâu 21cm Giới hạn: 150 bản Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2022 ...
4.800.000 đ
Hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 10 (1 Trang)
Vui lòng liên hệ kiểm tra tình trạng hàng trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.