Menu
Giỏ hàng

XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue

XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
Pre-Order
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
XBD Studio - World Martial Arts Tournament: Giran & Namu Resin Statue
  • Tình trạng: Pre-Order
  • Hãng sản xuất: XBD Studio
  • Mã sản phẩm: R3963
Sản phẩm đã bán: 0
Lượt xem: 57
1.800.000 đ
Lưu ý:
🔹 Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
🔹Thời gian phát hành bên dưới mô tả chi tiết.
🔹 Giá có thể thay đổi theo thời gian tùy vào thời điểm đặt cọc.
🔹 Huỷ đặt cọc sẽ không được hoàn lại tiền cọc.
🔹 Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.

Kích thước:

- Giran 22*28*23(cm)

- Namu 13.5*13.5*22(cm)

Giới hạn: 188 bản

Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 12 năm 2020

Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.