Menu
Giỏ hàng

Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue

Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Pre-Order
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
Prime 1 Studio - The Lord of the Rings: The Two Tower (Film) Legolas 1/4 Scale Resin Statue
  • Tình trạng: Pre-Order
  • Hãng sản xuất: Prime 1 Studio
  • Mã sản phẩm: R4136
Sản phẩm đã bán: 0
Lượt xem: 92
26.500.000 đ
Lưu ý:
🔹 Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
🔹Thời gian phát hành bên dưới mô tả chi tiết.
🔹 Giá có thể thay đổi theo thời gian tùy vào thời điểm đặt cọc.
🔹 Huỷ đặt cọc sẽ không được hoàn lại tiền cọc.
🔹 Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.

Details

Formats Premium Masterline
Series The Lord of the Rings (Film)
Scale 1/4 Scale
Product Code PMLOTR-05S
Product Size Approx. H:75cm W:45.2cm D:58.9cm
Product Weight Approx. 17kg
Material Polystone and other materials

Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.