Menu
Giỏ hàng

One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)

One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
Pre-Order
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)

Hãng sản xuất: Toei Animation

Kích thước: cao 30cm

Tỉ lệ: 1/4

Chất liệu: Metal, Polystone, Polyurethane

Thời gian phát hành: Quý II năm 2023

One Piece Film Red - Tony Tony Chopper - 1/4 (Toei Animation)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Toei Animation
  • Mã Sản Phẩm: R9406
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 526
6.800.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.