Menu
Giỏ hàng

Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon

Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Hết hàng
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon

Motor Nuclear MNQ-02 MN-Q02 1/72 BaiLong White Dragon Legend of Star General
 
Material: Plastic ABS, Die-cast

Scale: 1/72

Releasing Date:

Includes:
- Mainfigure
- 1 Display Base, 1 Display Stand 
- 1 Pair of wings, 1 Phoenix head, 1 Phoenix tail
- Backpack
- 1 Shield, 1 Giant Sword
- 1 Double Headed Sword (bonus)

Motor Nuclear MNQ-02 1/72 BaiLong White Dragon
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: Motor Nuclear
  • Mã Sản Phẩm: R9541
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1104
5.800.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.