Menu
Giỏ hàng

G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe

G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
Hết hàng
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe

Kích thước: cao 25cm, Sanji cao 8cm

Giới hạn: 492 bản

Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 4 năm 2023

G5 Studio - Straw Hat Pirates: Vinsmoke Sanji Diable Jambe
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: G5-Studio
  • Mã Sản Phẩm: R8757
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 664
4.500.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.