Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria

G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
Hết hàng
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria

Kích thước: Ulti 12.5cm, Page One 16cm, Black Maria 17cm

Giới hạn:

Thời gian vận chuyển dự kiến: Quý I năm 2023

Ulti 1m9

Page One 2m1

Black Maria 2m5

G5 Studio - Onigashima Arc: Tobiroppo Page One / Ulti / Black Maria
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: G5-Studio
  • Mã Sản Phẩm: R7909
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 2048
1.900.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.