Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe

G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
Hết hàng
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe

Kích thước: cao 10cm

Giới hạn:

Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2021

Custard / Flampe: 1450k

Kingbaum: 1950k

G5 Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Custard & Kingbaum & Flampe
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: G5-Studio
  • Mã Sản Phẩm: R6146
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1749
1.450.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.