Menu
Giỏ hàng

Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan

Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Pre-Order
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
Crescent Studio - Dragon Ball WCF: Broly The Legendary Super Saiyan
  • Tình trạng: Pre-Order
  • Mã sản phẩm: R3982
Sản phẩm đã bán: 0
Lượt xem: 61
2.100.000 đ
Lưu ý:
🔹 Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
🔹Thời gian phát hành bên dưới mô tả chi tiết.
🔹 Giá có thể thay đổi theo thời gian tùy vào thời điểm đặt cọc.
🔹 Huỷ đặt cọc sẽ không được hoàn lại tiền cọc.
🔹 Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.

Kích thước: cao 16cm

Giới hạn: 288

Thời gian phát hàng: Tháng 12 năm 2020

Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.